fredag, april 04, 2008

Vi minns Martin Luther King Jr: Hans tal om Vietnamkriget och USA

Vietnam då. Irak nu. Två orättfärdiga krig. Två krig som splittrade USA och undergrävde dess roll i världen. Två krig som startades med lögner (Tonkin-intermetzzot och WMD) och förvarades som nödvändiga för att skydda USA mot "onda makter". Martin Luther King Jr knyter samman orätten hemma med den i världen och häcklar massmedierna för deras medverkan i krigspropagandan. Ett tal som ekar med full kraft i en värld som ännu inte skakat av sig George W. Bush & Co. (Ett tack till Moveon.org som skickade ut länken!)

Martin Luther King, "Why I Am Opposed to the War in Vietnam"


Inga kommentarer:

Loading...