torsdag, november 04, 2010

Hur stor var "högervågen" i mellanvalet 2010?

I USA röstar färre i mellanvalen än i presidentvalen. Det verkar inte som att det finns siffror än för hur många som röstade i det nyss genomförda valet, men vi kan utgå ifrån att röstdeltagandet var dåligt bland unga, minoriteter och många desillussionerade Obama-supporters. Äldre, vita och konservativa tenderar däremot att rösta i högre utsträckning. Låt oss gissa att 50 procent av de röstberättigade röstade i valet och att hälften av dem röstade för republikanska kandidater eller Tea Party kandidater. Det betyder att "högervågen" omfattade maximalt 25 procent av de röstberättigade.

onsdag, november 03, 2010

Obamas dilemma inför 2012 och republikanernas

Obama måste nu bestämma sig för om han ska slåss eller fortsätta vara snäll. Republikanerna måste nu börja ta ansvar, vilket kommer att skapa konflikter med Tea Party-rörelsen och den mer extrema falangen av Republikanska partiet. Det är ingen dålig spelöppning för Obama II, men knäckfrågan blir ekonomin och krigen och risken är stor att den ekonomiska utvecklingen blir svag och arbetslösheten fortsatt hög. En politisk pattställning i kongressen kan då blockera de federala initiativ som behövs för att skapa nya jobb, vilket kan undergräva Obamas möjligheter att vinna 2012. Om republikanerna går ut för hårt och extremt kan de hjälpa Obama inför 2012, men om de tar sitt ansvar får de problem med sina nya gräsrötter.

Hans Sandberg

tisdag, november 02, 2010

Teaparty-populismen reflekterar maktens impotens

Obama i New York sommaren 2008. Foto: Hans Sandberg
Det farliga med Teaparty-populismen är att den reflekterar maktens impotens.
President Barack Obama fokuserade sig på att stoppa den ekonomiska kollapsen och att refomera ett sjukförsäkringssystem som underminerar landets moral och konkurrenskraft.

Hans största misstag var att sätta finansexperterna i centrum för krishanteringen, vilket i allmänhetens ögon var som att låta pyromanerna ta över brandkåren. Han borde tagit en mycket hårdare och machiavelliansk hållning mot Wall Street, vilket skulle kunnat fånga in ilskan i bygderna samtidigt som den skulle gett honom svängrum för att driva igenom ett större stimulanspaket. I sitt försök att vara balanserad, snäll och moderat kom han att uppfattas som svag, vilket republikanerna instinktivt kände och reagerade på med en lika stenhård som ansvarslös hållning. Deras grundläggande strategi var att ju värre det går för amerika, desto större chanser för ett demokratiskt nederlag. Och de hade rätt, men till priset av miljontals arbetslösa, en desperat medelklass och ett politiskt system på gränsen till kollaps.

Hans Sandberg 

måndag, november 01, 2010

Bra artikel i DN om Jon Stewarts "Daily Show"

Anders Carlsson har skrivit en utmärkt artikel som ger bakgrunden till Jon Stewarts "Daily Show", vilket ger perspektiv på lördagens stora tillställning i Washington, D.C.

Jon Stewarts skämt tas på största allvar

Loading...