tisdag, november 02, 2010

Teaparty-populismen reflekterar maktens impotens

Obama i New York sommaren 2008. Foto: Hans Sandberg
Det farliga med Teaparty-populismen är att den reflekterar maktens impotens.
President Barack Obama fokuserade sig på att stoppa den ekonomiska kollapsen och att refomera ett sjukförsäkringssystem som underminerar landets moral och konkurrenskraft.

Hans största misstag var att sätta finansexperterna i centrum för krishanteringen, vilket i allmänhetens ögon var som att låta pyromanerna ta över brandkåren. Han borde tagit en mycket hårdare och machiavelliansk hållning mot Wall Street, vilket skulle kunnat fånga in ilskan i bygderna samtidigt som den skulle gett honom svängrum för att driva igenom ett större stimulanspaket. I sitt försök att vara balanserad, snäll och moderat kom han att uppfattas som svag, vilket republikanerna instinktivt kände och reagerade på med en lika stenhård som ansvarslös hållning. Deras grundläggande strategi var att ju värre det går för amerika, desto större chanser för ett demokratiskt nederlag. Och de hade rätt, men till priset av miljontals arbetslösa, en desperat medelklass och ett politiskt system på gränsen till kollaps.

Hans Sandberg 

Inga kommentarer:

Loading...