torsdag, oktober 15, 2009

Tim Berners-Lee: Webbens tillväxt var viktigare än vinsten (1996)

"Webbens skapare sir Tim Berners-Lee erkänner nu att dubbelslasharna, eller de båda snedstrecken //, i början av adresserna på internet faktiskt är onödiga," skriver Dagens Nyheter refererande till en intervju i Times of London. När jag 1996 frågade Tim om det fanns något "hopp om radikalt enklare internet-adresser" svarade han: "Nej jag tror inte det." Läs hela intervjun nedan!  

Min första fråga gällde om han någonsin funderat på att ta patent på webben.

-Jag funderade en hel del på att ta patent på idén, men poängen med mitt system för hyper-textlänkar var att man skulle kunna nå vilken slags data som helst var som helst, säger webbens “pappa” Tim Berners-Lee.
-Jag ville bygga ett universellt system och det målet stred mot tanken på att patentera teknologin, säger Tim Berners-Lee, engelsmannen som startade den största revolutionen inom kommunikationsväsendet sedan televisionen.
Nu var det inte någon storslagen vision som drev honom. Han berättar i en telefonintervju från MIT i Cambridge, Massachusetts, att han under ett halvår som konsult för det kärnfysiska forskningscentrat CERN i Geneve börjat jobba på ett program kallat “Enquire.” Tanken var att kunna hålla ordning på den enorma mängden projekt och dokument vid centret via ett system av godtyckliga länkar.                        
-Jag använde det som en personlig informationshanterare. När jag lämnade CERN blev disketten med programmet kvar och programmet låg oanvänt under nio år, säger han.
1989 föreslog han ett globalt hypertextbaserat projekt, som likt ett spindelnät, fast i flera dimensioner skulle knyta samman informationsresurser över hela världen. Han grep tillbaks på sina idéer från “Enquire” och byggde en webb-server samt ett klientprogram (det vi idag kallar browser.) Programmet döptes till “WorldWideWeb” och började sommaren 1991 spridas gratis över Internet.
1994 kom han till datalabbet på MIT i Cambridge, Massachusetts, där han blev chef för det internationella webb-konsortiet W3C (World Wide Web Consortia.) Han har hela tiden slagits för webben som en öppen standard gentemot alla försök att monopolisera den. 

Är det något du skulle gjort annorlunda mot bakgrund av vad du vet idag?

-Ja, jag skulle skrivit den första versionen direkt för en PC istället för en NeXT. Det skulle gett oss en wysiwyg-editor för HTML fem år tidigare än nu. Men svårigheten hade varit att det skulle tagit mycket längre tid, jämfört med de två månader det tog att skriva NeXT-versionen.
-En annan sak är den del av en webb-adress som börjar med “HTTP://” Det gör internet-adressen lite väl krånglig att säga och man skulle kanske kunnat gjort det lite enklare.

Finns det hopp om radikalt enklare internet-adresser?

-Nej jag tror inte det. Man kanske kan ta ut en del, så att  “HTTP://www.acme.com/documents/1996/a.html” blir “HT://com/acme/documents/1996/a.html.” Det skulle kanske göra det lite smidigare, säger han.
 
Hur känns det att få ett pris från ett fjärran land som Sverige?

-Tja, för mig känns Sverige inte alls så långt borta, säger Tim Berners-Lee, som innan han flyttade till USA närmast kom från CERN i Geneve.
-Det var en multinationell grupp. Jag hade många svenska vänner och har besökt Stockholm många gånger. Tyvärr var det inte möjligt för mig att hämta priset själv.
 
 
Hans Sandberg 

Denna artikel skrevs 16 oktober 1996. Den publicerades först i Datateknik.  

Inga kommentarer:

Loading...