söndag, maj 04, 2008

Hillary står fast vid talet om att "utplåna Iran"

Hillary Clinton upprepade på söndagsmorgonen sit hot om att "utlplåna Iran" i en intervju med George Stephanopoulos på ABC News. Hon hade i tisdags på Good Morning America sagt att om Iran attackerar Israel med kärnvapen och hon är president, så "kommer vi att attackera Iran. " Varpå hon tillade att "vi har  möjligheten att utplåna dem." (ABC News online, April 22, 2008.)

Jag googlade "Hillary +Iran" men kunde inte hitta några rapporter om detta i svenska medier, men däremot i finska Borgåbladet. "Det är svårt att avgöra vad som verkligen är menat och vad som bara är retorik i valstridens hetta. I vilket fall som helst har Clinton visat en sida som är skrämmande," skriver Sune Portin 23 april och fortsätter längre fram i sin artikel: "Uttalanden som Clintons ger resten av världen skrämselhicka. Det sista vi vill ha är en konflikt med kärnvapen. Tror hon att Irans president låter sig skrämmas? Han har redan tidigare visat att han bemöter tuff retorik med ännu tuffare. På en verbal nivå låter han sig inte skrämmas. Hur han agerar när hoten sätts i verkställighet vet vi lyckligtvis inte ännu. Det är åtminstone säkert att han kan använda Clintons uttalande i den Iranska inrikespolitiken för att visa att landet är under ständigt hot och att han behövs i landets ledning."

Barack Obama kommenterade Hillarys hökaktiga retorik i en intervju med Tim Russert på NBC:s söndagsshow Meet the Press. Obama sade helt enkelt att det inte är sådan retorik vi behöver idag och att det är samma retorik som George W. Bush ägnat sig åt.
"Det är viktigt att vi markerar för omvärlden att vi distanserar oss från den cowboy-diplomatik eller brist på dimplomati George Bush står för," sa Obama.

Inga kommentarer:

Loading...