tisdag, april 12, 2011

Konstgjord andning för Östersjön

Det finns ett litet svenskt företag som heter Anlager och som bygger maskiner vilka kan syresätta mindre vattensamlingar, t. ex. dammar med stillastående vatten. Nu har forskare vid Göteborgs Universitet tagit fram ett förslag om stora, flytande, vinddrivna pumpar för syresättning av Östersjön.
– I dag är alla fokuserade på att minska tillförseln av gödningsämnen till havet för att minska övergödningen i Östersjön, men genom att hjälpa naturen att själv ta hand om den fosfor som släpps ut kan vi skapa en turboeffekt i kampen mot övergödningen, säger professor Anders Stigebrandt vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Spännande! Men blir det inte bara en droppe i havet?

Läs mer på Forskning.se

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...