lördag, maj 30, 2009

Därför blev det ingen demokrati i Kina

När Deng Xiaoping lanserade sina långtgående ekonomiska reformer var det många som hoppades att de skulle leda till en demokratisering av landet och en del som sa att utan en sådan demokratisering skulle de ekonomiska reformerna inte lyckas. Dissidenten Wei Jingsheng satte i december 1978 upp en väggtidning där han krävde en femte modernisering, nämligen demokrati. Men när Deng med de protesterande studenternas hjälp gjort sig av med Hua Guofeng gjorde han sig också av med Wei som fick 15 års fängelse. 


Min andra Kina-bok innehåller både reportage om Kinas ekonomiska reformer från mitten på 1980-talet, samt 1989 och 2001, och ett par essäer och en uppsats som analyserar reformerna lite djupare.Jag forskade om Kina under början av 1980-talet och genomförde 1985 och 1986 två långa studieresor i landet som resulterade i en serie reportage och artiklar. 1989 och 2001 återvände jag till Kina för att fortsätta min rapportering. Jag har nu samlat en del av mina artiklar och essäer i två böcker, en om data-Kina och en om de ekonomiska reformerna och kopplingen till det politiska systemet. Bägge finns nu tillgängliga  på Lulu.com.


Hans Sandberg

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1593567/kina-blockerar-sociala-medier

Inga kommentarer:

Loading...