söndag, november 16, 2008

Barack Obama lovar stänga Guantanamo och förbjuda tortyr

Barack Obama har varit relativt osynlig sedan valet eftersom han varit upptagen med att sätta ihop sin första regering, men han gav trots det en lång intervju för CBS nyhetsprogram "60 Minutes". Obama föreföll utvilad och på gott humör, men släppte inte för ett ögonblick kontrollen över sitt budskap.

Han slog fast att han inte tänker släppa frågan om energipolitiken nu när bensinpriset sjunkit från 4 dollar i somras till runt 2 dollar idag.
-Det handlar om att bryta ett beroende och nu är rätta tillfället att göra det, sa han.

När det gäller ekonomin sa han att det idag råder samförstånd bland både konservativa och radikala ekonomer om att allt måste göras för att få ekonomin igång igen och att man inte ska oroa sig för budgetunderskotten på ett par år.

Barack Obama tryckte på vikten av att återskapa förtroende och öppenhet och gjorde klart att finanskrisen inte bara var republikanernas fel. Han sa att finansvärlden måste regleras, men att det ska bli smarta regleringar och inte regleringar som inte stryper den kapitalistiska ekonomins vitalitet.

På frågan om han kommer att använda sin presidentmakt till att fatta beslut med en gång när han tillträder, gjorde han klart att han med ett penndrag kommer att stänga Guantanamo Bay och avskaffa reglerna som tillåter tortyr.
-Amerika torterar inte. Vi måste återvinna vår moraliska ställning, sa han.

Han sa också att han tänkte sammankalla dina militära befälhavare och ge dem direktiv att börja neddragningen i Irak och prioritera upp Afghanistan.

Han bekräftade att han pratat med senator Hillary Clinton, men svarade inte direkt på frågan om hon kunde bli utrikesminister. Han sa att det blir republikaner i hans nya regering, men ville inte avslöja hur många.

På frågan om vad han läser, förutom "briefings" sa han att han läste en ny biografi om Abraham Lincoln och en bok om FDR. Studiet av Lincoln var enligt Barack Obama "till stor hjälp." Om FDR:s första 100 dagar sa Obama att han "projicerade en känsla av förtroende och en vilja att pröva olika lösningar tills han fann en som fungerade." I grund och botten handlar det enligt Obama om att inse att regeringen har en roll att spela i att kickstarta ekonomin, vilket inte står i motsättning till hans tro på fri företagsamhet.
"Jag är inte fastlåst ideologiskt," sa han och pekade på både FDR och Ronald Reagan som exempel att lära av.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...