torsdag, september 04, 2008

Ny bok om svensk-amerikanska entreprenörer

Jag har just publicerat Swedish-American Currents på Lulu.com, som låter författare ge ut sina böcker både som eböcker och Print-On-Demand (POD), vilket betyder att böckerna trycks först när de beställs. Det är i och för sig dyrare än att trycka på vanligt sätt, men kräver i gengäld inte någon initial investering utöver den tid man får lägga ned på att färdigställa manuskript, omslag osv.

Klicka här för att besöka min virtuella bokhandel på Lulu.com!

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...