torsdag, mars 21, 2002

Professor betalade en miljon för annons mot Big Bang teorin

(Dagens Forskning våren 2002)

För ett några år sedan var Pierre-Marie Robitaille en högt aktad radiolog, som byggt världens kraftfullaste instrument för magnetiska resonansbilder (MRI.) Men sedan 17 mars är han Ohio-professorn som spenderade en årslön – över en miljon kr – på att såga den moderna kosmologin i en helsidesannons i New York Times.

NEW YORK (DF) Pierre-Marie Robitaille, som är radiologiprofessor vid Ohio State Univesity, inleder annonsen med att han gett upp hoppet om att bli publiceraded i vetenskapliga tidskrifter. ”Mina ideer är både för enkla och oväntade för att han en chans,” skriver han och levererar sedan en detaljerad uppgörelse med de senaste 150 årens kosmologi. Han förnekar att det går att mäta universums temperatur (vilken antas vara 2,728 grader K) och att de mätningar COBE-satelliten gjort (den studerar den kosmiska bakgrundsstrålningen) i själva verket avser strålning från jordens oceaner. Och eftersom denna temperatur är avgörande för Big Bang-teorin avfärdar han hela tanken på ett universum fött ur en gigantisk explosion. Hans fortsätter med att kritisera synen på solen som ett brinnande gasklot för att vara en orimlig teori, eftersom den antar att solytan har en mycket lägre temperatur (6.000 grader K) än solens inre (ca 15 miljoner grader K,) samtidigt som dess korona har en temperatur på en miljon grader K. Solens yta är istället ett brinnande hav, som dessutom är mycket hetare (7 miljoner grader K) än man hittills trott.

Robitailles annons uppmärksammades i Ohio-tidningen Columbus Dispatch och senare i New York Times, men har annars förbigåtts med tystnad. Denna tystnad kan delvis förklaras med att artikeln är mycket teknisk och i det närmaste oförståelig för en lekman och delvis med att man inom den vetenskapliga världen fruktar att det ligger andra krafter bakom annonsen. Det ser ut som en tanke att annonsen kommer samtidigt som skolstyrelsen i Ohio debatterar ett anti-darwinistiskt förslag om att jämställa läran om Intelligent Design med utvecklingsläran. Professor Robitaille ville i ett ebrev till New York Times inte uttala sig om sina eventuella band till ID eller de kristna fundamentalisterna (creationists.) Och han hävdar att han och hans familj betalat för annonsen. I ett ebrev till Dagens Forskning skriver han, att han inte tänker ge några fler intervjuer eftersom han är dålig på personliga kontakter. Robitailles kollegor säger till New York Times att han för några år sedan började ge sig utanför sin akademiska kompetens och då avgick som chef för universitetets MRI-forskning.

Steven Weinberg, som är nobelpristagare i fysik (1979) och den som populariserade Big Bang-teorin med sin bok – The First Three Minutes – vill inte kommentera annonsen, men säger i ett ebrev ”att det finns gott om bevis för att den kosmiska bakgrundsstrålningen verkligen kommer långtbortifrån i universum.” Han pekar på Sunyaev-Zeldovich-effekten, där spektrum varierar över områden med kluster av galaxer på ett sätt som tyder på att strålningen kommer från källor bortom dem.
-Talet om att den kosmiska bakgrundsstrålningen skulle komma från jorden är helt enkelt inte korrekt. Även om man tog all strålning från jorden och förstärkte den så skulle det bli något helt annorlunda än den kosmiska bakgrundsstrålningen, säger Lyman Page, en expert på just detta område vid Princeton University.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...