torsdag, mars 22, 2001

Wallenberg: Tror på Hellström och på IT

(Dagens IT)

Marcus Wallenberg gav inte helt oväntat Kurt Hellström sitt stöd under en presskonferens med svenska utrikeskorrespondenter i New York på torsdagskvällen. För honom är Ericssons problem inte ett ledningsproblem, utan det handlar om en överrumplande konjunkturnedgång. Han aktade sig att sia om den ekonomiska framtiden, men gjorde klart att Investor fortsätter sina IT-investeringar i USA.

NEW YORK (DIT) Den våldsamma kritiken i massmedia på hemmaplan mot Ericssons ledning förefaller mer att vara ett irritationsmoment för Investors ledning och man kan ana en underliggande förbråelse när Marcus Wallenberg Jr säger att ”Ericsson är ett för Sverige väldigt viktigt företag.” På frågan om han tycker att kritiken mot Ericsson är orättvis, svarar han:
-Det är viktigt att man tar tag i problemen, för realiteten är att vi har ett konjunkturläge som påverkar företaget. Man är beredd att vidta åtgärder, men vinstvarningen måste göras omedelbart, medan det tar tid att arbeta fram lösningar, säger han.

När det gäller diskussionen om man inte borde avskaffa uppdelningen i A- och B-aktier för Ericsson, sa han att Investor stött en sådan förändring för andra företag, men ”inte funnit anledning att göra det i Ericssons fall.”

Detta var Marcus Wallenbergs tredje möte med den svenska pressen i New York och kontrasten mot häromåret kunde inte vara större. Då rådde ”irrational exuberance” och det var svårt att argumentera emot någon IT-investering, oavsett hur luftig den kunde tyckas.
-Vi kanske sa nej till ett nytt företag som värderades till 50 miljoner dollar och några veckor sedan tyckte marknaden att de var värda 200 miljoner dollar, sa Börje Ekholm, som leder Investors New York-kontor.
-Vi var frustrerade för ett år sedan, instämde Marcus Wallenberg, som under några dagar träffat riskkapitalister i Silicon Valley och en del av Investors amerikanska investerare vid möten i Boston.

Idag är det realism som gäller, men han ville inte helt avskriva de senaste årens IT-explosion.
-Mycket var for real, men dagens gloom är också for real, säger han och noterar, säkert inte utan en viss tillfredsställelse, att man nu kan jobba med riktiga affärsmodeller och att värderingarna kommit ner på jorden.

Det diskuteras på sina håll i USA om Bushregeringen representerar den gamla ekonomins revanch på den nya, men både Marcus Wallenberg och Börje Ekholm vände sig mot själva uppdelningen av ekonomin i ny och gammal.
-Jag har svårt att se skillnader mellan gamla och nya industrier, sa Marcus Wallenberg.

Han är försiktig med att uttala sig om konjunkturen, annat än att nedgången varit överrumplande. Börje Ekholm sa att de under året som gått dragit ned på takten när det gäller investeringar i nya företag, men att det inte innebär att Investor backar från sina USA-strategi. De kommer framför allt via dotterbolaget Investor Capital Growth som har 1,8 miljarder dollar i kapital satsa på ”informationsteknik, teknik och hälsovård.”
-Vi tror att det kommer att finnas behov av utrustning som underlättar telekommunikationer. Kom ihåg att trafiken på nätet fortsätter att dubblas var sjätte månad. Det kommer även i fortsättningen behövas utrustning som kan hantera större bandbredd. Det kommer att behövas mjukvara för Internet och för att integrera afärsprocesser. Det finns många intressanta affärsområden, liksom hälsosektorn där vi är bl a är intresserade av proteonomics (dvs den gren av bioteknik där man försöker kartlägga proteinernas egenskaper nu när den mänskliga DNA-koden är kartlagd, min anm HS.) Det kan ge nya och intressanta läkemedel, sa Börje Ekholm.

Han sa också att han tror på ett växande behov av halvledare, både för datorisering av hemmen, våra bilar och i industriell produktion.

Distansutbildning, eller elearning, är ett annat område som intresserar Investor.
-Här finns det många intressanta produkter, men det råder en osäkerhet om konsumenterna är villiga att använda dem. Detta är en stor fråga, inte minst på universiteten, sa Marcus Wallenberg.

Marcus Wallenberg tryckte på att Investor vill satsa på mindre, men starkt fokuserade grupper som kan ges stor frihet att operera fritt. Han upprepade flera gånger att utvecklingen idag går så fort.
-Tidsaspekten är oerhört viktig och det krävs djupa kunskaper för att man ska kunna tillgodogöra sig informationen.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...