måndag, januari 15, 2001

Ray Ozzie - Skaparen av Lotus Notes och Groove

(Datateknik 3.0)
Ray Ozzie är en av PC-branschens mest inflytelserika personer. Han skapade samarbetsprogrammet Lotus Notes, som idag har 60 miljoner användare. För tre år sedan lämnade han IBM (som köpte Lotus för att Notes skull) för att bygga en ny plattform för grupparbete, denna gång över Internet. Resultatet blev Groove, ett ”peer-to-peer” program (P2P) besläktat med Napster.

Datateknik 3.0 (NEW YORK) Groove är Napster för kontoret var det någon som sa. Det knyter samman användare direkt och decentraliserat. När du laddat ner och installerat klientprogrammet (Transceiver) är det bara att sätta igång. Du bjuder in vänner och kollegor med ebrev, eller direktmeddelanden (Instant Messaging, IM) och de kan - om de installerat Groove - ta del av den information du placerat i ett gruppfönster (shared space.) Det kan vara ett fotoalbum, ett worddokument, eller ett kalkylark. Det går också att haka på applikationer som chat, konferenser och internettelefoni så att vi kan prata med varandra över Internet samtidigt som vi diskuterar ett dokument.

När vi arbetar med informationen sparas och uppdateras den automatiskt av Groove. Om någon av deltagarna kopplat ner sig uppdateras deras information så fort de kopplar upp sig igen. Groove låter oss i likhet med Napster se och använda varandras filer, chatta osv., men det är en mycket mer sofistikerad plattform, som kan byggas ut av användarna och den är säker eftersom all information krypteras, vare sig den sparas som XML-objekt på vår hårddisk eller sänds till andra datorer.

Avståndet till Notes och dess klient-server modell är långt. Dess klientprogram gav oss epost och access till information lagrad på centrala serverdatorer, men ingen kontroll. Man ska komma ihåg att det är ett decennium sedan Notes föddes.
-Världen såg helt annorlunda ut på den tiden, säger Ray Ozzie. Det är lätt att få för sig att det alltid funnits lokala datanät (LAN) och grafiska användargränssnitt (GUI,) men på den tiden måste vi övertala folk om föredelarna med ett nätverk. Det var webben som förändrade landskapet.
-Notes var till för att samordna många människor över stora geografiska områden, men det adresserade bara en liten del av användarnas samarbete, trots de verktyg vi och andra byggde kring Notes.
-Det slog mig gång på gång under mina år på Lotus och IBM att de primära verktygen för samarbete fortfarande var epost, telefon och telefax. Notes och webbaserade tekniker var bra på att automatisera affärsprocesser, men eposten, telefonen och telefaxen hade något spontant över sig som ligger mycket närmare hur vi arbetar till vardags.
-Jag ville med Groove skapa ett system som låter företag, återförsäljare och konsulter (system integrators) bygga applikationer med samma spontana känsla som epost, samtidigt som de kan göras lika branschspecifika som centraliserade system. Min tanke var, att Groove måste vara inbjudande för att bli framgångsrik och det var därför vi satsade på en applikation som sitter hos användaren. Det måste vara lika enkelt att använda som en Palm Pilot eller en webbläsare.
-Under detta gränssnitt ska det emellertid finnas en plattform som låter återförsäljarna och konsulterna bygga applikationer vilka matchar det sätt på vilket folk jobbar i olika branscher.

Det påminner om hur man bygger applikationer runt Microsoft Office, eller skapar företagslösningar med hjälp av Java? Kan man se detta som en tredje plattform?
-Man kan se webben och Office som plattformar för applikationer, men Groove är mycket mer inriktad på att föra samman folk och låta dem lösa problem tillsammans, medan Office är ett program man använder mer eller mindre isolerat.

Den som använde Notes möttes av en fyrkanter som ledde till debatter, forum osv. Groove har också arbetsytor, men man kan stoppa in applikationsprogram i dem.
-Jag ser dem som webbsajter. Du använder en webbläsare för att gå till webbsajter, medan du använder Groove för att besöka privata informationssajter. Du delar information med en liten grupp människor. Det är du som väljer verktygen och vilken information du vill dela med dig av.

Kan man jämföra Groove med sajter som Anyday.com, som ju har kalenderprogram vilka du kan använda?
-Det finns en massa försök att skapa webbsajter med privata områden för små grupper av människor, men det enda du kan göra på dem är vad företag som Anyday låter dig göra. Om du vill göra något annat måste du hitta en annan sajt.
-En annan sak är att om du lägger in din information på en sådan offentlig sajt exponeras din information för dem som driver sajten. Få företag vill ha sin konfidentiella information lagrad på offentliga webbsajter.
-Groove använder peer-to-peer-teknik, så informationen stannar alltid på deltagarnas datorer. Det enda som sänds över nätet är krypterad information. Det finns ingen mellan dig och mig som kan få access till den.
-En tredje sak är att vi bestämmer vilka verktyg vår grupp behöver.
-Det är inte som med en ASP (Application Service Provider, dvs program som sitter på en central server hyrs ut,) eller (andra) serverbaserade modeller. Detta är en säker modell under din kontroll.

En del analytiker har ifrågasatt din affärsmodell och frågat hur i all världen du ska kunna tjäna pengar på detta?
-Det finns två aspekter på affärsmodellen. Den ena är den traditionella, dvs licensering av programvara. Den version av Groove som folk kan ladda ner gratis har bara en del av funktionaliteten hos den vi säljer till företag. Vi kommer att sälja våra produkter till företag där de får betala per användare, precis som man gör med Notes och Office.
-Den andra aspekten har att göra med de två olika komponenterna i Grooves arkitektur. Vi har klientprogrammet och transporttjänsten (relay service,) som vi driver på Groove Networks. Det är en tjänst för att spara och överföra information (store-and-forward) på samma sätt som serverdatorer flyttar din epost. Det gör att du kan arbeta på din laptop och sedan kan någon i Europa starta sin dator och börja jobba (där du slutade, min anm., HS.) Våra serverdatorer kör inte applikationer, utan flyttar bara krypterade data från en person till en annan. Det är väldigt viktigt, särskilt om du befinner dig bakom en brandvägg och de sitter bakom en annan. Vi kommer att ta betalt för den information vi förmedlar och ta betalt i förhållande till hur mycket företaget använder tjänsten. Om vi flyttar mycket data tar vi mycket betalt, men om det bara är lite tar vi bara lite betalt.

Bör jag titta på Groove om mitt företag har 20 000 Notes-användare?
-Absolut, som ett tillägg. Notes fokuserar sig på två saker: epost och samarbete inom företaget, men det är ovanligt att folk använder Notes för att samarbeta med någon utanför företaget.
-Jag startade Groove eftersom jag under min tid på Lotus märkte att företag alltmer involverar utomstående i den dagliga verksamheten, vare sig det handlar om tillverkning, webbdesign, juridisk rådgivning eller frilansskribenter. De redskap vi byggt (för Notes) fungerar extremt bra inom företaget, men går inte igenom brandväggarna. Vår centrala idé är att få samman folk oavsett var de råkar befinna sig. Vi har redan kunder som använder Groove tillsammans med Notes, eller Microsoft Exchange.

Du arbetar med Windows som plattform. Windows finns överallt, men är inte särskilt stabilt. Många system kraschar om man börjar trassla med multimedia och så. Är detta något som stör dig? Kanske skulle en Oracle- eller annan serverbaserad nätapplikation kunna göra samma sak och då i en mer kontrollerad miljö?
-Folk som tror att alla applikationer hör hemma inom ramen för en webbläsare har ett för smalt perspektiv. Om det varit så, skulle ”network computing”-visionen slagit igenom, men så skedde inte. Det finns en fördel i att använda den lokala PC:ns hästkrafter, både när det gäller det gränssnittet och vår mobilitet. Folk vill helt enkelt inte ge upp detta när de är nedkopplade.
-Windows är inte den stabilaste av miljöer, men det är den bästa vi har. Visst finns det mängder av applikationer som hör hemma i en webbläsare, men vi befinner oss bara i början av Internet. Det kommer att växa fram många, många saker som går utanför webbläsaren; som gör oss mer produktiva genom att länka samman våra datorer direkt med varandra. Det var IM som först fick folk att se bortom webbläsaren. Sedan kom Napster och nu funderar en mängd människor över hur man ska kunna göra saker annorlunda genom att koppla PC till PC. Jag är väldigt optimistisk här.

Vart är vi på väg? Hur förhåller sig Groove till Microsofts .net strategi? Kan man vänta sig tilläggsprogram till Notes som kan göra samma sak som Groove?
-Notes är ett centraliserat system baserat på en klient-server arkitektur. Det går inte att haka på en sak med en fundamentalt annorlunda arkitektur.
-Microsoft? Vem vem vad de ska hitta på? Det är ett extremt mångsidigt företag med stor spridning på sina talanger. Jag är inte helt säker på vad .net är. Det är ett initiativ för webbtjänster och ett språk och så bygger det på SOAP (Simple Object Access Protocol.) Det är en massa saker och det finns många sätt på vilket vi kan komplementera .net. Fast jag är säker på att Microsoft vid något tillfälle kommer att ha någonting som konkurrerar på samma marknad.

Skulle Groove kunna bli en .net applikation?
-Absolut! Om du tittar på vad som som finns inuti Groove ska du se att vi använt Microsofts COM (Component Object Model) som bindemedel. Vi skulle kunna plugga in oss i .net, särskilt om vi använder SOAP. Det är därför Microsoft varit så intresserade av det vi gjort. Vi har demonstrerat styrkan i deras tekniknologier, särskilt Office.

Du har hittills undvikit Java. Vilken är din relation till Java?
-Java är ett bra språk och det finns de som byggt redskap för Groove med hjälp av Java, men vi ville inte bygga in Java i Groove, av det enkla skälet att Java inte är en tillräckligt stabil och förutsebar miljö på klientsidan.

Hur ser du på Linux och Apple? Kommer Apple-användare kunna använda Groove?
-Vi har inte deklarerat några planer när det gäller plattformen. Vi visade en del saker som vi har gjort med vår Linux-version. Vi ville försäkra oss om att vår produkt kan anpassas för olika plattformar, men den övervägande majoriteten av vår målgrupp kör Windows. Skälet till att vi är så intresserade av Linux, är att det kommer många intressanta och innovativa handdatorer och trådlösa apparater för andra plattformar än Windows. Vi vill se vilka delar av Groove man skulle kunna lägga över på maskiner som inte använder Windows.

Borde inte Appleanvändarna, med alla sina designers, vara den ideala kundkretsen för er?
-Det är en idealisk publik och definitivt en möjlig framtida plattform, men jag kan inte avslöja mer just nu.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...