onsdag, november 01, 2000

Groove: Ny plattform för webbmöten

(Publicerad i Dagens IT och danska dagstidningen Politiken).

Ray Ozzie, mannen bakom Lotus Notes lanserade 24 oktober Groove Networks, som i likhet med Napster erbjuder oss ett nytt sätt samarbeta och dela på resurser via Internet. Groove använder s k ”peer-to-peer”-teknik (P2P) för att skapa virtuella mötesplatser dit vi kan bjuda in kollegor och vänner för att prata, chatta, ta del av dokument och multimedia.

”Groove har en väldigt stor potential med tanke på alla feta klienter (dvs Windows-baserade persondatorer, min anm HS) och behovet av en rikare miljö för samarbete,” säger Dana Gardner, analytiker vid Aberdeen Group i Boston.

När man gratis laddat ner och installerat klientprogrammet är det bara att invitera kollegor och vänner till den gemensamma sfär man skapar med Grooves hjälp. Poängen med Groove är att man direkt kan länka sin dator till andra datorer via Internet.

Det handlar inte bara om att läsa hemsidor och läsa epost, utan påminner mer om chattande där man har en gemensam yta som flera användare delar. Ray Ozzie sa i en intervju för Newsweek att han fick idén till Groove när han såg sin då 15-årige son spela Quake online samtidigt som han chattade med en medspelare som befanns sig någon helt annan stans. Med Groove kan vi studera dokument som ligger i en gemensam sfär, samtidigt som vi håller telefon- och videokonferenser om dem.

Programmet ser ut som ett kalenderprogram liknande dem många webbsajter erbjuder, men Groove låter, till skillnad från sådana server-baserade lösningar, både programmet och dina data sitta kvar på din lokala PC. Användaren behåller kontrollen över sina program och data, vilket är en grundtanke med peer-to-peer.

Under den synliga delen av klientprogrammet ligger ett antal nättjänster, dvs program som sköter datasäkerheten (med hjälp av kraftfull kryptering.) Där finns också XML-baserade tjänster som hanterar lagring, uppdatering och kommunikationerna med andra klienter.

Groove är tänkt som en plattform där grupper av människor ska kunna mötas och använda alla möjliga slags tilläggsprogram, från jobbrelaterade program till spel och underhållning. Det är lätt att addera nya funktioner utöver de som finns med i klientprogrammet och det är fritt fram för programföretag att distribuera nya applikationer till användarna med hjälp av de Grooves utvecklingsverktyg.

Groove påminner även om Lotus Notes vilket inte är så konstigt eftersom Ray Ozzie legat bakom bägge två. Notes var ett av de första ”groupware” programmen och det främsta skälet till att IBM köpte Lotus Development för 3,3 miljarder dollar 1995. Notes hade då 20 miljoner användare, en siffra som idag ökat till 60 miljoner.

Ray Ozzie lämnade IBM/Lotus 1997 för ett hemligt projekt som skulle bli Groove Networks. Det finansierades inledningsvis med pengar från Ozzie och Mitch Kapor, en av grundarna till Lotus. Målet var detsamma som för Notes, dvs en onlinemiljö som främjar grupparbete, men medan det senare var en tung och centraliserad apparat är Groove en smidig applikation som kan sättas ihop kring ett projekt, ett möte, eller någon annan slags sammankomst.

Bill Gates ser enligt företages pressmeddelande Groove som ”en djup och innovativ applikation” och ”ett fint exempel på vart Internet är på väg.” Men det är också en utmaning mot Microsoft, eftersom det är ett programlager ovanpå Windows, vilket kan ta över uppgifter från Microsoft Office, Netmeeting och andra applikationer. Ray Ozzie visade enligt Newsweek (6 nov) för säkerhets programmet för Bill Gates och Steve Ballmer i oktober och de gillade det skarpt, trots ”överlappningen.” På frågan om Bill Gates skulle vilja köpa det svarade han efter en lång tystnad att ”det är en fin Windows-applikation.” Alternativt skulle han förstås kunna bygga in liknande funktioner i framtida versioner av Windows.

Det är knappast troligt att Ozzie vill sälja sitt verk, men den saken beror också på om han förmår bygga en rörelse kring sin uppfinning, något som en del analytiker tvivlar på.
-Det är lite svårt att placera Groove, eftersom det inte riktigt är en plattform och inte riktigt är en applikation, utan något mittemellan. Jag tror därför inte att det kommer att bli nästa Notes, säger Aberdeens Dana Gardner.
-Min fråga är om det går att bygga en lönsam rörelse kring det. Under stordator- och klient-servermodellen byggde vi på relationen mellan applikationerna och plattformen, som med Office och Windows. Det är inte lika lätt att se hur man ska kunna skapa applikationer som man kan ta betalt för med Groove. Det är mycket som måste stämma om det ska fungera, säger han.

Dwight Davis, analytiker för Summit Strategies (tidigare vid nyhetsbrevet Windows Watcher,) reser även han frågetecken kring affärsmodellen.
-Det är ett av de mer lovande exemplen på peer-to-peer för näringslivet, men jag förstår inte riktigt deras affärsmodell. Det är möjligt att de kommer med en premium-klient som man måste betala för, eller att de kommer att försöka ta licensavgifter för extratjänster knutna till plattformen, spekulerar han.

Det som gjorde att Lotus Notes bröt igenom efter en trög start var att ett antal storföretag installerade Notes-nät med 10 000-tals användare, men det är inte helt givet att företag kommer att nappa på Groove. Samma decentraliserade och dynamiska struktur som attraherar mindre grupper av användare, kan verka avskräckande på centraliserade storföretag och deras IT-avdelningar som knappast helhjärtat kommer att vilja släppa sin kontroll.
-Styrkan i programmet är att det ger användarna kontroll, men det är samtidigt inte så säkert att företagen och deras IT-administratörer kommer att gilla tanken på att deras anställda kan skapa nätsessioner med vem som helst. Spontaniteten och möjligheten att skapa en rik interaktion mellan människor är en del av dess attraktion, men det är också ett problem för en centraliserad organisation, säger han.
-Det kan däremot vara lättare att se applikationer utanför företagssektorn. Både porr- och spelsajter skulle kunna dra fördel av de rika multimediainteraktioner Groove gör möjliga, säger han.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...