torsdag, april 15, 2010

Toppman på Washington Post ny chef för ASNE

Milton Coleman är ny chef för ASNE, de amerikanska nyhetsredaktörernas organisation rapporterar AP. Coleman är nummer två på Washington Post, där han jobbat sedan 1976.
"In remarks to the group's annual conference in Washington, Coleman said he wants ASNE to play a more active role in helping its members cope with the technological changes roiling the industry."
Han talade också om utmaningarna som traditionella medier idag möter:
"There are legal adversaries. There are governmental adversaries. There are ideological adversaries. There are financial and spiritual adversaries," he said. "The road ahead on the business side is treacherous."
Jag intervjuade Milton Coleman för Pressens Tidning (som senare döptes om till Mediavärlden) 1996. Du kan läsa min intervju med Milton Coleman här!

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...