onsdag, juni 12, 2002

FBI försökte avsätta rektorn för University of California

San Francisco Chronicle avslöjade 9 juni i detalj hur FBI under J. Edgar Hoover förföljde Clark Kerr, rektor för USA:s största universitet, eftersom han ansågs vara för mjuk mot dåtidens studentprotester. FBI drog sig inte för att sprida lögner om Kerr till president Johnson, samtidigt som de hjälpte Ronald Reagan, på den tiden facklig ledare, programledare och flitig angivare av verkliga och inbillade vänsterintellektuella.

NEW YORK (DF). FBI hade länge sina ögon på University of California som både drev federala kärnvapenlaboratorier och var hemort för en studentrörelse kring akademisk frihet och mänskliga rättigheter. Men det var en fråga i ett studielämplighetsprov 1959 som fick FBI-chefen att dra igång en mångårig kampanj, vilken slutade med att universitetets rektor avsattes av den nye guvernören Ronald Reagan, som vann valet 1966 genom att attackera studentrörelsen. (Kerr var rektor 1958-67.) Den fråga som fick Hoover att se rött var en uppmaning att diskutera faran av att en organisation som FBI verkar i smyg och bortom allmänhetens kritik.

Seth Rosenfelds rapport om FBI:s aktiviteter bygger på mängder av intervjuer, samt 200.000 sidor hittills hemliga FBI-dokument. Materialet visar enligt tidningen att FBI konspirerade med CIA-chefen och ledande medlemmar av universitetsstyrelsen för att förfölja lärare och studenter involverade i protesterna. Det visar också att byrån medvetet gav presidenten falsk information om Kerr, samt arrangerade en smygkampanj för att manipulera den allmänna opinionen och generera universitetsledningen. De försökte också förstöra Kerss karriär genom att beskylla honom för att vara ”liberal” och ”pro-kommunist” trots att upprepade undersökningar visat att det inte var fallet.

Kerr försökte själv få tillgång till FBI-dokumentationen redan 1970, men det var förgäves. Rosenfeld lyckades med hjälp av den amerikanska motsvarigheten till vår offentlighetsprincip, Freedom of Information Act, men det tog 17 år. Det är ironiskt att Edgar Hoover ett år före sin död 1972 uttryckte en ”extrem fruktan” för att den då fem år gamla lagen skulle öppna FBI:s arkiv för ”varenda ’knasboll,’ ’schakal’ och ’coyote.’” (Seth Rosenfeld i Chronicle 9 juni.) Hoover hade vid sin död varit FBI-chef i 48 år.

Marie Felde, en taleskvinna vid UC at Berkeley, säger att det inte finns någon officiell reaktion från universitetet och att tidningens avslöjanden inte väckt någon större debatt. Studenterna är redan på sommarlov och lärarna kände redan till både Reagans roll och FBI:s trakasserier. Men byråns direkta attacker mot universitetets rektor var en nyhet. Rosenfeld skriver att inte ens Clark Kerr, som idag är 91 år, kände till att FBI försökte få bort honom. ”Det förvånade mig att byrån gjorde en så högt uppsatt person till måltavla,” säger Mark Smith, som är talesman i politiska frågor för de amerikanska universitetsprofessorernas organisation AAUP. Både han och många andra tar avslöjandet som en påminelse och en varning, särskilt i ett klimat som det efter 11 september och när USA för kamp mot den internationella terrorismen. ”Det var en olycklig tid i vår historia, men förhoppningsvis en vi kan lära av,” säger Mark Smith.

Hans Sandberg


Inga kommentarer:

Loading...