söndag, september 02, 2001

Telemedicin i Stilla Havet

(Opublicerad).

David Yun i sitt kontor på University of Hawaii.

-Jag har kallats Mr. Telemedicin, säger David Y.Y. Yun stolt.
Han är chef för Hawaii-universitetets Laboratory of Intelligent and Parallel Systems (LIPS,) som använder datakraft och elektronik inom vitt skilda områden. David Yun har varit drivande i uppbygget av delstatens telemedicinska nät. Han har också patent på en teknik som gör det möjligt att behandla cancerpatienter utan att först flyga in dem till Honolulu.


Stilla Havet må ha aldrig så många paradisöar, men blir man allvarligt sjuk på någon av dem måste man ofta flyga till den moderna storstaden Honolulu. Det är en lång och dyrbar resa och knappast något man vill göra regelbundet, vilket ju kan vara fallet under en cancerbehandling. David Yun vill bespara patienterna sådana resor och har kommit på sätt att förvandla tvådimensionella bilder (kanske från en datortomograf, CAT-scan) till tredimensionella virtuella miljöer, med vars hjälp läkare kan planera röntgenbehandling över långa avstånd. Tekniken kallas teleradiologi.
-Det är ingen lätt sak att döda en tumör med röntgenstrålar eftersom en för stark dos dödar allting i dess väg. Det går att reducera dosen till en mer hälsosam nivå, men då måste man använda fler strålar och fokusera dem på rätt sätt. Saken blir inte lättare om vi har en tumör med oregelbunden form, säger han.

Tekniken testades under 90-talet i ett stort forskningsprojekt kallat Mission (Medical Imaging Support via Satellite Integrated Network.) Projektet blev 1998 en av semifinalisterna till USA:s Global Internet Infrastucture Health Reward. Det visade att det går att sända tvådimensionella datortomografiska bilder till fjärran superdatorer vilka har den datorkraft som krävs för att snabbt förvandla dem till detaljerade tredimensionella miljöer. Läkarna kunde sedan justera doseringen och ändra instrumentens inställningar.
-Vi vill kunna skapa virtuella centra för fjärran röntgenkliniker utan egna experter, eller dyrbara system för analys. De behöver bara ta patientens data och sända över dem till det virtuella centrat, säger David Yun.

Men vem har ansvaret om något går fel?
-Det är den lokala läkaren som har det slutgiltiga ansvaret juridiskt sätt. Visst finns det risker med den mänskliga faktorn, som när en röntgenläkare placerar strålen fel. Men vårt system innebär ingen ökad risk mot idag, säger han.

Projekt Mission var ett storskaligt och dyrbart försök, men David Yun arbetar också i mindre skala. Diabetespatienter skulle till exempel kunna förses med glukosmätare som låter dem övervaka sina blodvärden hemifrån och sedan rapportera in dem via Internet.
-Det är tjänster som hjälper patienterna direkt och på ett personligt plan, säger han.

De jobbar också på expertsystem som kan reagera på och kommentera mätvärdena.
-Tänk dig en glukosmätare som också är en mobiltelefon. Då kan du ringa in dina resultat när helst du behöver, säger David Yun optimistiskt.

Hawaii: Från annanas till high tech

Vetenskap är kanske inte det första man tänker på när man hör ordet Hawaii, men samma öar som gett oss Doles annanas och hula hula, bjuder också på superdatorer, observatorier som matchar rymdteleskopet Hubble och avancerad telemedicin. Vägen dit var emellertid inte lätt.

Naturen och klimatet gör det lättare att locka forskare till Hawaii, men orkaner, konjunkturnedgångar i Japan och på fastlandet, samt nu på sistone även terrorism, slår hårt mot ögruppens ekonomi. Det var för att bryta detta beroende delstatsregeringen på 90-talet började profilera sig som ”High Tech Hawaii.”
-Vi var bara en isolerad punkt i Stilla Havet och insåg att vi måste skaffa oss en avancerad infrastruktur för telekommunikationer, säger IT-konsulten Frank Fukunaga, som 1990-2000 höll i genomförandet av Hawaii:s satsning på ny teknik.

Det var inte bara den fysiska isoleringen som höll tillbaks Hawaii, utan också attityder rotade i den traditionella ekonomin. Här har internet spelat en viktig roll för att få folk att tänka i nya banor och Hawaii blev som tur var en knutpunkt för en rad transoceaniska fiberoptiska kablar. Frank Fukunaga drog därför igång en rad projekt inom telemedicin och distansutbildning. Ett resultat är STAN-nätet, som länkar 16 sjukhus och 7 kliniker på 22 öar i Stilla Havet med hjälp av fiberoptik och satellitkommunikationer. Det når även avlägsna öar som amerikanska Samoa, Guam, Palau och Mikronesien.

De enorma avstånden i Stilla Havet gör behovet av telemedicin uppenbart, vare sig det gäller krigsveteraner eller infödda på isolerade öar. Det stora veteransjukhuset Tripler Army Medical Center – också det på Oahu – betjänar hundratusentals veteraner och ger gratis sjukvård åt civila när det kan motiveras inom ramen för de forskningsprojekt man driver med bistånd från USA:s nationella forskningsråd (NSF.) Målet är både att spara pengar och att ge bättre sjukvård. Ett ebrev till Triplers experter med ett digitalt foto plus en diagnos från den lokala sjukvårdspersonalen kan bespara en patient den långa och dyrbara resan till Oahu, alternativt garantera att de flygs in för behandling så snabbt som möjligt.

David Y.Y. Yun: Från Shanghai till Honolulu

David Yun är professor i data och elektronik. Hans föräldrar flydde till Taiwan innan Maos kommunister tog makten 1949, medan David lämnades kvar hos farföräldrarna i Shanghai. Han var tio år gammal då han ombordsmugglad på en djonk lyckades ta sig över till Taiwan där han 1957 återförenades med sina föräldrar. 1962 emigrerade familjen till USA och bosatte sig i Colmbus i Ohio.

David skippade sista året i skolan och gick direkt till Ohio State University för att läsa matematik. Efter examen fortsatte han till Massachussetts Institute of Technology, där doktorerade hösten 1973. Avhandlingen gjorde honom till chef på ett programvarulabb vid IBM:s Watson Research Center. Efter tio år på IBM lämnade han labbet för att undervisa och forska inom Taiwans IT-sektor. Till Hawaii kom han i början av 90-talet och blev snart drivande i delstatsregeringens satsning på högteknik.

Han ägnar en stor del av sin energi åt telemedicin, men också åt eldrivna fordon, datoriserad resursplanering, fjärrstyrda undervattensfarkoster och laserbaserade alternativ till mammografi. En man med många järn i elden.

Hans Sandberg

Inga kommentarer:

Loading...