måndag, november 09, 1998

Eftertanke i Microsofts Mecca

(Opublicerad artikel skriven för Dagens IT).

Steve Ballmer ritar och berättar.

PC:ns “goda cykel” kan vändas i en ond


Microsoft har välsignats av en “godartad cykel” med högre omsättning, vinster och aktiekurser, men den kan lika lätt vändas i en “elakartad cykel.” Det sa finanschefen Gregory Maffei under en tvådagars briefing för europeiska journalister, inklusive Dagens IT:s Hans Sandberg.

Det var med en god portion skepsis jag mottog en inbjudan besöka Microsofts Mecka utanför Seattle. De vill väl reparera sitt rykte som skamfilats så av antitrusträttegången, tänkte jag, men lockades också av utsikten att få träffa VD Steve Ballmer, finanschefen Gregory Maffei, teknikchefen Nathan Myhrvold, plus flera andra höga chefer. Om bara Dagens IT ställde upp på att betala resan eftersom gillar inte bjudresor åt pressen. Men tidningen betalade, så på morgonen den 9:e november satt jag på bussen ut mot Redmond. Det var mörkt och regnigt och rusningstrafiken kröp sakta på bron över Puget Sound. Jag undrade i mitt stilla sinne hur Bill Gates kunde få för sig att bygga sitt palats (50 miljoner dollar) just här. Trä- och stenbyggnaden smälter in i landskapet så att man knappt kan urskija den från bron. Vad är det som driver den mannen? Vara men inte synas?


Microsofts teknikchef Nathan Myhrvold.

Pressdelegationen bestod av ett fyrtiotal journalister från väst, central och östeuropa, samt ett par nordbor. Programmet var packat från sju på morgonen till sex på kvällen, varefter vi togs till en innekrog för att kunna prata än mer med våra värdar.

Mike Murray som är personalchef för Microsoft och en ofta citerad talesman berättade under sin inledning om kampen för att rekrytera, vidareutveckla och behålla bra personal. Det som en gång var ett “start-up” företag är idag ett internationellt imperium med 28 000 anställda, varav hälften jobbar vid ett nätverk av moderna anonyma kontorsbyggnader i Redmond.


Microsofts personalchef Mike Murray.

Både Murray och senare Steve Ballmer sa att det är personalen som är nyckeln till Microsofts framgångar. Ballmer jämförde med Intel, som kan bygga nya fabriker för att höja sin produktion och produktivitet, en modell som inte fungerar för ett programvaruföretag. Microsofts satsar istället på att hitta rätt typ av personal och att knyta den tätt till företaget. Man investerar också stora summor (3 mdr dollar, ca 16 procent av intäkterna) i produktorienterad forskning och utveckling.
-Nästan alla Microsofts produkter använder teknik från Microsoft Research, sa forskningschefen Richard Rashid, som innan han 1991 kom till Microsoft var professor vid Carnegie-Mellon-universitetet.


Forskningschefen Richard Rashid.

Vad gäller motivationen drivs Microsoft-folket precis som kollegorna nere i Silicon Valley av drömmen om att bli rik, men eftersom runt 3 000 av deras anställda redan är dollarmiljonärer och trots det kommer till jobbet varje dag måste det finnas andra incitament. Detta är ett ställe där unga (snittet ligger på 33 år) och ambitiösa människor ser en chans att vara med om något stort, av att vara vid frontlinjen. Microsofts dominans är också en lockelse, vilket förklarar varför uppfinnarna bakom FrontPage sålde sitt företag Vermeer. På egen hand lyckades de sälja 285 program. Idag är FrontPage en del av Microsoft Office som har över 90 procent av marknaden för “Office-sviter.”

Men äran i alla ära: Seattle är en avkrok och utan dess program för aktieoptioner skulle Microsoft knappast blivit en magnet som drar till sig 15 000 resuméer (meritlistor från jobbsökare) i månaden.
-Om du haft en chefspost inom Microsoft under sex år behöver du inte jobba en dag till i ditt liv, sa Murray.

Det låter som en dröm, men lät mer som en mardröm, när Greg Maffei lade ut texten om företagets finansiella framgångar och utmaningar.

De förra beror enligt honom på “PC:ns framgångsloop,” där framsteg på hårdvarusidan lett till lägre priser som ökat omsättningen och drivit på mjukvaruutvecklingen, vilket ökat efterfrågan på mer avancerad hårdvara osv. Tillsammans har Intel och Microsoft drivit industrin framåt och så kommer det att fortsätta ett tag till, men inte alls i samma tempo och inte tillräckligt snabbt för att leva upp till Wall Streets förhoppningar.

Försäljningen steg med 28 procent (till 14,5 mdr dollar) för bokslutsåret 1998, som avslutades i somras, medan vinsten ökade med 30 procent (till 4,5 mdr dollar.) Börsvärdet ligger strax under 300 miljarder vilket gör Microsoft till världens högst värderade företag.
-Vi byggde företaget runt stigande aktiekurser vad gäller hur vi kompenserar personalen, sa Greg Maffei.


Finanschefen Greg Maffei berättar om Microsofts kassakor.

Men för att Microsofts inre motor ska fortsätta fungera lika bra måste aktiekursen fortsätta klättra lika snabbt som förut och det kan den knappast, enligt Maffei.
-Utvecklingen har varit synnerligen lönande för våra aktieägare, men enormt oroande för företagsledningen.

Dagens kassakor är operativsystemen och applikationer som Microsoft Office, men detta är relativt mättade marknader. Under åren närmast framöver kommer Microsoft satsa hårt på företagsmarknaden med operativsystemet NT och företagsprogram som BackOffice och SQL Server 7.0. Här ser de en chans att bryta sig in och erövra marknadsandelar. De talar alltmer om att sälja produkter för att bygga integrerade “digitala nervsystem” (DNS) ute i företagen och Windows ska förstås bli en nyckelbit. Marknadschefen Richard Tong beskrev hur Outlook alltmer blir centrum för Microsoft Office, som med Office 2000 ska bli en “knowledge-management client” till BackOffice och en “portal” till det digitala nervsystemet.
-Affärsmarknaden och Internet är de viktigaste vad gäller bidragen till inkomsterna under de närmaste fem åren. Andra marknader som handdatorer, bildatorer och “palm-sized PC:s” kommer inte ha samma materiella effekt, men är mycket viktiga på lång sikt för att möta kundernas behov, sa Steve Ballmer.

Om allt går bra finns hopp för framtiden, men, varnade Greg Maffei:
-Det finns en mängd saker som gör det allt svårare att fortsätta den goda cirkeln (Virtuous Circle.) Inkomsterna kommer inte att växa lika snabbt under de närmaste fem åren. Våra stora affärsområden, som applikationsprogram och PC operativsystem, växer långsammare. Det är ett faktum och så har det varit i flera år.
-Samtidigt ökar personalkostnaderna och om aktiekursen inte fortsätter stiga kommer vår personal kräva mer betalt. Idag accepterar de lägre löner p.g.a. aktieoptionerna, men det fungerar bara så länge kurserna går upp. Om inte kommer de att säga: Betala mig kontant, annars drar jag! Det är skrämmande, för vi har ingen kontroll över kapitalmarknaderna, som hela tiden värderat Microsoft högre än våra affärsutsikter. Om inkomsterna ökar med 30 procent stiger aktierna med 50 procent. Det håller inte i längden. Högre vinstmarginaler har hjälpt oss ett tag, men så kommer inte ske i framtiden. Jag tror inte att marginalerna ökar lika fort i framtiden; de kan tvärtom sjunka, särskilt om vi drabbas av höjda kostnader och om anställda vill ha mer i lön.

Microsoft hade 30 september 446 miljoner optioner utestående (dvs som inte använts) vilka representerar krav på andelar av framtida vinster. Detta speglas bara till en liten del i dagens bokföringsteknik, vilket leder till en överskattning av företagets lönsamhet (något man delar med många andra högteknikföretag.)
-Programmet med aktieoptioner är ett enormt överhäng och en stor utmaning för oss, sa Greg Maffei.
-De anställda drivs av en hel rad olika faktorer, men det faktum att de knutits ekonomiskt till aktieägarna har varit enormt fördelaktigt. Det har emellertid varit enormt dyrt och även om vi lyckas driva upp aktiekursen kommer det att bli dyrare och dyrare. Det är en verklig utmaning, sa Greg Maffei, som också tycker att det blivit för lätt att få optioner.
-Många har fått för mycket. Om du fått ett jobb på Microsoft och stannat fem eller sju år kommer du ha klarat dig väldigt bra. Du behöver inte ha varit särskilt bra som anställd. Du klarar dig bra ändå. Vi har också folk som tjänat mycket mer än man skulle önska sig. Inte så att vi missunnar någon, men om de tjänat så mycket kanske de pensionerar sig, eller blir mindre motiverade att jobba bra.

Han jämförde med Dell Computer som enligt honom kommer att drabbas av samma problem och med internetföretagen där det är än värre.
-Folk kommer in genom dörren och när de varit där ett år sitter de plötsligt på fem miljoner dollar. De kanske stannar kvar ett tag för att kunna utnyttja optionerna, men hur motiverar man sådan personal?
-Vi har inte gjort något åt saken än, men det är saker vi oroar oss en massa för, sa Greg Maffei, som enligt egen utsago är en av USA:s sämst betalda finanschefer, men inte klagar eftersom han haft sina optioner tillräckligt länge.
-Om aktien inte fortsätter stiga måste vi hitta en ny modell och det kommer att ta mer av de löpande inkomsterna. Vi har för sökt få affärspressen och Wall Street att förstå hur dyra optionerna är, sa han.

Den verkliga mardrömmen för Microsoft är förstås om PC-marknadens tillväxt börjar avta.
-Hur många är det som inte redan har ett ordbehandlingsprogram? Det är ingen stor marknad. Vi säljer nästan bara uppgraderingar som inte ger särskilt mycket inkomster. Det är saker som kan vända den goda cykeln till en ond och det är skrämmande, varnade han.
Man skulle kanske kunna tro att massförsäljningen av billiga PC-datorer skulle kunna hjälpa Microsoft, men inte nödvändigtvis, för prispressen ökar också på den del som gäller operativsystemet. Och folk som köper lågpris-PC är dessutom inte lika villiga att köpa en massa programvara från Microsoft.

Det är därför Microsoft kämpar så hårt för att ändra sin affärsmodell, genom att å ena sidan att bryta sig in hos företagens strategiska system och å den andra replikera Windows dominans på webben.

Många har förbryllats över att Microsoft förefaller att ta antitrusträttegången så lätt, men till och med den alltid slagfärdige Steve Ballmer medgav i en frågestund att man i Redmond noga följer hur målet påverkar allmänhetens inställning till “målet, Bill Gates och våra produkter.”
-Kostnaden för vår image är mycket mer oroväckande än den check vi får skriva ut åt våra advokater, sa han.

Jag skulle också vilja påstå, att målet förvrängt vår syn på Microsoft genom att göra den alltför enhetlig. Vi ser i allt för hög grad Microsoft som ett resultat av grundarens psyke och glömmer viktiga strukturella förklaringar till dess arrogans: Företaget måste växa, inte bara för att tillfredsställa Bill Gates ego, utan för att tillfredsställa en organisation som bara lärt sig ett driftsläge: extrem expansion.

Hans Sandberg

Loading...