fredag, oktober 16, 1998

Al Gore ser fem globala utmaningar för internet

(Dagens IT hösten 1998)

Al Gore Jr., presenterade förra måndagen fram en "Declaration of Interdependence" inför en FN-kommitte, med “fem utmaningar” för den globala IT-världen. Hans fokus låg på internets sociala och ekonomiska konsekvenser.

Al Gore, som myntade begreppet “information superhighways” för 17 år sedan, beskrev den nya globala infrastrukturen för information (GII) som ett medel för att “sprida kunskap och välstånd till de mest isolerade stadskvarteren hemma och till världens mest avlägsna byar...”
Den första av hans fem “utmaningar” är, att ge “alla världens medborgare år 2005 tillgång till elementära teletjänster på gångavstånd.” Den andra har en närmast utopisk klang: Att överbrygga språkbarriärer med hjälp av realtids datorprogram, “så att alla kan prata med varandra.” Den tredje är att skapa ett “globalt kunskapsnät” för utbildning, hälsovård, jordbruk, miljöanpassad utveckling och allmänhetens säkerhet. Den fjärde är att “se till att kommunikationstekniken skyddar det fria flödet av idéer och stöder demokrati och yttrandefrihet.” Den femte är att bygga “nät där varje mikro-entreprenör i världen fritt kan annonsera, marknadsföra och sälja direkt på världsmarknaden.”
-Det låter underbart, säger Paul Saffo, chef för Institute of the Future, i Silicon Valley. Det viktiga är att han inte gör en prognos, utan lägger fram en vision och en utmaning.

Hans Sandberg

Loading...